ÖH 2018-11-19

                                  

Norrköpingsföreningen HjärtLung fortsätter sina ÖppetHus-träffar.

I måndags gästades man av gamla bekantingen Sigge Pettersson från Grebo, som  med ett trivsamt program  svarade för underhållningen.

 

Det blev ett antal kända visor av skilda slag från den svenska visskatten och  även en del kanske mer okända av lokal karaktär.

Medlemmarna blev också inbjudna att sjunga med i de kända visorna.

 

 

 

Tord Thunholm från styrelsen tackade för det uppskattade programmet och hälsade Sigge tillbaka till föreningen och informerade om att nästa Öppet Hus skulle handla om Kolmårdssjukhusets historia varvid det också nämndes att föreningen har i sin ägo  hela den skivsamling som användes vid de interna radiosändningarna inom sjukhuset.

Text: Arne Jonsson  Bild:Gudrun Granberg