Vårmöte 2018-04-09

                              

Vad händer i Norrköping när Ostlänken börjar byggas var huvudtemat vid Norrköpingsföreningen HjärtLungs vårmöte på måndagskvällen.

Det var Ulf Arumskog, ansvarig tjänsteman på Norrköpings kommun, som med ord och bilder informerade om det, för Norrköpings framtida utveckling, så betydelsefulla projektet.

Ulf redovisade var banan sannolikt kommer att dras både utanför och inom tätorten, påverkan på Saltängsområdet, planerna för inre hamnen, behov av nya broar, flyttande av järnvägsstationen, den nya godsterminalen mm.

Det framkom också projektets betydelse för både Norrköpings och regionens framtida utveckling. 

Under diskussionen som följde påtalades betydelsen av goda kommunikationer till och från den nya järnvägsstationen - en fråga som man inte var nöjd med hur Östgötatrafiken hanterar idag.

Vid mötet informerade också ordföranden Anna Sotkasiira Wik om kommande aktiviteter där hon bl a efterlyste idéer för planeringen av föreningens 110-årsjubileum nästa år.

I väntan på att mötet skulle, officiellt, öppnas passade man på att prata med varandra och öppna lite lotter. Man vet ju aldrig - det kan ju bli storvinst.


Ordförande Anna hälsade välkommen, fick dagordningen godkänd och en protokolljusterare utsedd och därefter lämnade hon över ordet till dagens gäst.Ulf berättade för oss om Ostlänken på ett mycket inspirerat och förståeligt sätt.

Min bild är inte så lyckad men det framgår, trots allt, vad man förväntar ska ske i samband med Ostlänken.

Innan det var dags att dra sig hemåt smakade det bra med lite frukt och dricka.

Text: Arne Jonsson Bild och bildtext; Gudrun Granberg