Höstmöte 2018

Höstmöte

                                  

Vid ett mycket välbesökt höstmöte på söndagen hos Norrköpingsföreningen HjärtLung var huvudämnet sambandet mellan olika hjärtsjukdomar och risken för stroke.

Det var överläkaren Mathz Vastesson som gav en mycket uppskattad och informativ redovisning om olika hjärtsjukdomstillstånd och stroke kan hänga ihop,

 Han redovisade olika riskfaktorer som t ex rökning, brist på motion, kostvanor mm.

Han informerade också om de olika medicinska hjälpmedel som används vid skilda symptom och sjukdomstillstånd och att utvecklingen vad gäller möjligheter till bot och lindring av dessa sjukdomar hela tiden mycket snabbt utvecklas på ett positivt sätt.
Mathz information gav givetvis upphov till frågor och igenkännande kommentarer från en intresserad publik

Föreningens ordförande Anna Sotkassiira Wik tackade för en intressant läkarinformation och passade på att stöta på medlemmarna om de livsviktiga kurser i hjärt-lungräddning som är på gång för medlemmar och anhöriga, detta är utbildningar som kan vara livsavgörande.

Hon ville också få in förslag och idéer inför föreningen 110-årsjubileum .

Det var många medlemmar som hade kommit till höstmötet och innan Mathz började fanns det tid för prat och skratt

Matrhz ritade och berättade och gav oss intressant information på ett språk som vi lekmän kunde ta till oss.

  Så var det dags för en uppskattad "fruktstund" innan var och en gick till sitt.

 

 Text: Arne Jonsson Bild: Anna Sotkasiira Wik och Gudrin Granberg.

Bildtext: Gudrun Gtanberg