ÖH 2020-03-09

                              

 

Föreningen HjärtLung Norrköping hade åter Öppet hus vilket sker på måndagen varannan vecka i föreningens lokal på Vattengränd. Denna gång var det magister Arne Borgstedt som kåserade och visade bilder på Kungsgatan från förr för 50-talet medlemmar.

Det blev många igenkännanden och kommentarer till de gamla bilderna på Kungsgatan från deltagarna, som också bl.a. fick veta att Ettan spårvägslinje där avslutades 1958. Styrelsens Mona Björk, tackade Arne med en blomma och berättade om föreningens kommande aktiviteter. Även föreningens kaffegrupp; Anita, Marianne och Kerstin fick välförtjänt tack och applåd för gott fika med mackor. 

           

   

Text: Bo Sonelin  Foto:Lars Bohman och Gudrun Granberg