ÖH 2020-01-27

                              

Norrköpingsföreningen HjärtLung fyllde åter sin föreningslokal med intresserade medlemmar vid senaste Öppet-Hus-träffen.

Den här gången var det Peter Kristensson som åter gästade föreningen för att nu berätta och visa bilder från sin nya bok om Norrköpings kvartersnamn. Peter inledde med att fråga hur många som visste namnet på kvarteret man bor i.

Ett antal händer räcktes upp men långt ifrån alla.

Det blev en mycket intressant information om den mycket svenska företeelsen med kvartersnamn ur ett historiskt perspektiv.

Det var många namn som togs upp - namn som vittnar om Norrköpings historia, stadens tillväxt och utvidgning, yrken som berättar om kvarteren, kända namn ur stadens historia och mera modern namngivning som t ex instrument, yrken, djur- och fågelnamn mm.

Peter avbröts ofta av frågor från de mycket intresserade föreningsmedlemmarna.

 

Tord Thunholm från styrelsen tackade för en intressant information som gav medlemmarna ökad kunskap om en intressant del av Norrköpings historia.

 

Tord tackade också den aktiva grupp som alltid ordnar med kaffe och gott   bröd och hälsade välkommen till alla kommande aktiviteter somframgår av medlemsbladet.

Text: Arne Jonsson  Foto: Gudrun Granberg