ÖH 2019-12-07 Julfest

                                 

Norrköpingsföreningen HjärtLung har haft sin traditionella avslutningsfest inför juluppehållet.

Föreningens ordförande Anna Sotkasiira Wik kunde hälsa  ett 60-tal medlemmar välkomna till den festligt uppdukade föreningslokalen och hon passade på att tacka alla medlemmar för ett gott arbete under en intensiv höst och tackade också arbetsgruppen för en trivsamt arrangerad julfest, för en mycket god förtäring mm.

Julfesten inleddes sedan traditionsenligt med ett fint luciatåg med Lucia och tio tärnor från Hagaskolans klass 7 D, som bjöd på ett finstämt och välklingande program med både gamla kända och även nyare jul- och luciasånger.Det uttalades ett stort tack till Lucia med tärnor för det stämningsfulla programmet.

Sedan lät sig medlemmarna väl smaka av de goda jullandgångarna m.m. innan sammankomsten avslutades - också traditionsenligt - med ett  stort lotteri och man önskade varandra en god jul och gott nytt år innan man möts igen för en lika aktiv vårtermin.  

Text: Arne Jonsson Bild: Gudrun Granberg