ÖH 2019-12-02

                            

               Norrköpingsföreningen HjärtLung har haft
                        höstens sista Öppet-Hus-träff.

Den här gången var temat "Vad är demens och hur bemöter man någon som är sjuk".

Det var Pia Georgsson Asp, som bjöd de många intresserade besökarna på en  mycket angelägen information om olika former och stadier av demens och framför allt hur man som anhörig  och närstående bör bemöta den sjuke.

Pia som nu är ordförande i demensföreningen i Norrköping och har mångårig yrkeserfarenhet från demensvård i olika former, gav många goda råd om bemötande av de sjuka och också om skilda medicinska behandlingar som står till buds.

Hon visade även på att det pågår mycket forskning om demenssjukdomar och visade även på att det är en åldersrelaterad sjukdom. Hon inbjöd också mötesdeltagarna att ta kontakt med demensföreningen när och om man vill veta mer.

Anitha Siverstedt från styrelsen tackade för en givande och tänkvärd information och tackade kaffegruppen för gott och hembakat bröd, samt uppmanade medlemmarna att ta del av medlemsbladet som kommer ut vid nyår då vårens omfattande program presenteras.

Slutligen uppmanade valberedningens ordförande Lars Bohman medlemmar att anmäla sig till givande och intressanta uppdrag i föreningen.

Text: Arne Jonsson Bild: Bo Sonelin, Gudrun Granberg