ÖH 2019-11-18

                                

Norrköpingsföreningen HjärtLung fortsätter med de mycket populära Öppet-Hus-träffarna. Den här måndagen var det Carl-Fredrik Tersmeden som under rubriken "Min käpp och jag" hade lockat ett 50-tal medlemmar till föreningslokalen.  Och besökarna var mycket nöjda och även roade av Carl-Fredriks sätt att framhålla sina käppars förtjänster och användbarhet på många olika sätt.  Bakgrunden till den talande rubriken var att han redan som 4-åring drabbades av polio  men med god vilja och gott humör klarat sig i livet. Det bjöds på festliga händelser ur bl a hans liv som bankman med internationella resor.som t ex dåvarande Persien på shahens tid med de oroligheter som då var på gång.
Besökarna fick också med sig Carl-Fredriks "tio goda skäl att gå med käpp". Mona Björk från styrelsen tackade för en mycket uppskattad medverkan och tackade också kaffegruppen för gott kaffebröd och traditionellt fika och hälsade välkommen till kommande arrangemang och uppmanade alla att ta del av medlemsbladet som kommer kring årsskiftet där nästa termins verksamhet presenteras.Text: Arne Jonsson Bild: Gudrun Granberg