ÖH 2019-11-04

                             

Norrköpingsföreningen HjärtLung gästades vid måndagens Öppet-Hus- träff av Grå Husets cittraspelare under ledning av Inger Lilja.

Gruppen ledde de talrika mötesdeltagarna i allsången som bjöd på en blandning av den omfattande svenska visskatten från 30-talet och framåt. 

 

Inger Lilja  berättade om cittraspelandets historia med främst inriktning på ackordcittran, som är gruppens instrument. Just ackordcittran har en påtagligt lokal anknytning, berättade Inger då upphovsmannen kom från Finspång och fick epitetet "cittralasse". 

Han startade tillverkning av just ackordcittran och tillverkade i stor skala ca 40000 cittror. Han var kopplad till den frireligiösa sidan och i allsången fick föreningsmedlemmarna också pröva på ett par kända melodier från den religiösa gamla kända sångskatten.

 

 

 

Tord Thunholm från styrelsen tackade för en mycket trivsam eftermiddag och hälsade  "Grå husets cittragrupp välkomna tillbaka och riktade också ett tack till kaffegruppen som försåg cirka 50-talet besökare med sedvanlig välsmakande förtäring.

 

 

 

 

Text: Arne Jonsson  Bild: Bo Sonelin och Gudrun Granberg