ÖH 2019-05-10 Våravslut

                                

Hos Norrköpingsföreningen HjärtLung kommer våravslutningarna när det gäller föreningens omfattande verksamhet i tät följd.

Förra veckan kom medlemmarna hem efter en dags "Resa i det blå" med
bl a besök på gårdsbryggeriet Nääs.

Nu var det dags för den traditionella vårträffen/avslutningen på Färgargåden med som vanligt vackert väder i den fina och idylliska miljö kring gården. 

Med gemenskap och och god stämning samlades en stor grupp medlemmar kring kaffeborden och tackade varandra för en mycket aktiv vårtermin.

Det var Gudrun Granberg från styrelsen som framförde föreningens tack till alla som bidrar till hålla alla aktiviteter med bl a cirka 20-talet motions- och aktivitetsgrupper i gång med ett viktigt folkhälsoperspektiv som riktmärke.

Hon påminde om att nu återstår bara föreningens 110-årsjubileum innan man får koppla av med en skön sommar innan man möts i mitten av augusti igen.

 Text: Arne Jonsson Foto: Gudrun Granberg