ÖH 2019-04-23 Studiebesök

                            

Föreningen HjärtLung Norrköping har gjort studiebesök på Stadsmuseet.

Textiltekniker Sofia Wallin informerade om Norrköpings textilhistoria och kom även in på dagens situation inom textilnäringen i Sverige och världen. Hon berättade om museets textilmaskiner och visade även några i arbete.

 

 

Sofia pratade om vävstolen, inte bara stillastående utan även under gång.   

 

 

Intresserade åskådare som även dom fick sätta på hörselkåpor under körningen.

Lasse Bohman tackade för guidningen och informerade om kommande aktiviteter i föreningen. En intresserad skara medlemmar tittade och  lyssnade.  De gick sedan  till Arbetets museum för fika på cafeet där.

      

Text: Göran Johansson  Bild och bildtext: Gudrun Granberg