ÖH 2019-03-25

                           

Norrköpingsföreningen HjärtLung gästades vid måndagens Öppet-Husträff av Janne och Birgitta Frisk, som med ett populärt sång-  och musikprogram svarade för underhållningen. 

Det var många sånger från den svenska sång- och dansbandsmusiken som var väl kända av de många medlemmarna, som också inbjöds att delta i allsång.

Mona Björk från styrelsen tackade för underhållningen och förplägnaden samt informerade om att ett medlemsblad är på väg till medlemmarna där man inbjuds till en rad aktiviteter under våren som vårmöte, resa i det blå, öppet hus-träffar samt inte minst föreningens 110-års jubileum den 9 juni

Text: Arne Jonsson  Bild: Jan Lundqvist