ÖH 2019-03-11

                               

Norrköpingsföreningen HjärtLung hade som tema, på föreningens senaste ÖppetHus- arrangemang, tandhälsa.

Det var Sarah Davidsson från Kunskapsnavet för äldres tandhälsa som under rubriken "Hur mår Dina tänder" informerade om en god munhälsas betydelse för ett allmänt gott hälsotillstånd inte minst för äldre.

 

Sarah redovisade att munhälsa och tandvård haft en mycket positiv utveckling sedan mitten av 70-talet inte minst på grund av ökad användning av fluor inom tandvård och tandvårdsprodukter. 

Hon talade bl a om samband mellan god munhälsa och vissa hjärtkärl-  och lungsjukdomar och också vikten att känna till samband mellan vissa läkemedel och en god tandvård.
Det är viktigt att tandläkare och tandhygienist får information om vilka läkemedel man använder för att kunna genomföra en riskfri behandling. Det gavs även information om olika former av tandvårdsbidrag.

Att Sarahs information var angelägen visade medlemmarna vid den efterföljande frågestunden då många är djupt oroade över de höga kostnader som ofta blir följden av tandvårdsbesök och man  ansåg det angeläget att också tänderna borde räknas in i sjukvårdssammanhang - en viktig fråga inte minst för äldre och pensionärer.

Föreningens vice ordförande Eva-Britt Lundqvist tackade för den viktiga informationen och inbjöd in till kommande aktiviteter såsom nästa Öppet Hus, vårmöte mm

Text: Arne Jonsson Bild: Bo Sonelin och Gudrun Granberg

Vill du ha ytterligare information så har Kunskapsnavet en hemsida på adress:
http://www.xn--folktandvrdenstergtland-s8b34bf.se/munhalsa-och-tandvard-for-aldre/