Höstmöte 2019-10-20

                             

Norrköpingsföreningen HjärtLung har haft sitt traditionella höstmöte.
Den här gången gästades föreningen av kardiologen Christoffer Digerfeldt, som under rubriken "Vad händer inom hjärtsjukvården" gav en bred och mycket informativ information om vad som händer inom hjärtsjukvården medicinskt och rent praktiskt inom östgötaregionen och vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Digerfeldt konstaterade att det hänt mycket på senare tid inom hjärtsjukvården och utvecklingen går hela tiden framåt med "enklare"och effektiva vårdinsatser allt för att ge patienterna en snabbare och smidigare behandling Både vad gäller nyare mediciner också på den tekniska sidan har utvecklingen gått mycket snabbt och den trenden fortsätter till gagn för patienten.

Digerfeldt betonade  att med ökad kunskap och god information om vikten av livsstilsförändringar, ökad motion, fysisk aktivitet, sluta röka-program, god kosthållning mm kan man nå långt i en förebyggande vård.
 Han visade också på att man blir snabbt omhändertagen vid en akut hjärtåkomma - redan i ambulansen startar vården genom kontakt t.ex. med berört lasarett   Han  underströk också vikten av utbildning i hjärt-lungräddning något som är en viktig del i hjärtlungföreningens verksamhet  så man vet vad som skall göras om något händer.


Ordföranden Anna Sotkasiira Wik tackade för en mycket  intressant och givande information samt informerade  om kommande aktiviteter i förening som träff för nyare medlemmar, kurser i hjärtlung-räddning, kommande spirometertest av KOL-sköterska på KOL-dagen i höst,, höstloppis, julfest mm

 Text: Arne Jonsson  Foto: Gudrun Granberg