HLR onsdag 4/3 18.00

Hjärt-lungräddning

En viktig utbildning som bör upprepas vart annat år och som kan rädda liv.

Anmälan görs på lista i lokalen eller på 011-12 30 19


Bild från tidigare genomförd utbildning