FH Sverige

Välkommen till FH Sverige

 

 

Läs mera om oss här: http://www.fhsverige.se/

Vad är familjär hyperkolesterolemi – Ärftligt högt kolesterol?

Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en sjukdom som beror på fel i arvsmassan. Familjär betyder att sjukdomen går i arv inom familjen/släkten. Hyperkolesterolemi betyder högt kolesterol i blodet. FH är lika vanlig som diabetes typ 1. Om den ena föräldern bär på arvsanlaget är risken 50 procent att barnet, pojke eller flicka, ärver anlaget.

Det finns två former av FH - Heterozygot och HomozygotHetero innebär att du ärft tillståndet från en av dina föräldrar medans Homo att du ärvt från båda färäldrarna. Mer information finns under fliken Broschyrer - Folder.

Att ha för höga kolesterolvärden är mycket vanligt och beror i de flesta fall på bl.a. felaktig kost och för lite motion, men cirka 50 000 svenskar (1/250) upskattas ha diagnosen Heterozygot.

Medelåldern för att drabbas av hjärtattack ligger för män som inte behandlas på cirka 45-50 år, för kvinnor cirka 55 år.

Homozygot är mycket ovanlig och de som ärvt detta tillstånd måste behandlas, idag ofta med aferes- dialys, för att undvika tidig död 20 - 30 års ålder.

Patientföreningen FH Sverige verkar för att uppmärksamma myndigheter, sjukvården och allmänheten på vikten av att FH patienter blir identifierade och behandlade så tidigt i livet som möjligt. Föreningen gör detta genom att:

  • Bidra till att FH patienterna blir identifierade och behandlade i tidig ålder, helst före 10 års ålder, och att släktingar till kända FH patienter rutinmässigt erbjuds undersökning.
  • Aktivt bidra till att öka kunskapen om FH inom vården, bland allmänheten och hos beslutande myndigheter.
  • Genom dialog med sjukvården och myndigheter säkerställa att FH vården möter dagens och morgondagens krav samt verka för fortsatt forskning inom FH område

FS Sverige är en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung.