Apné Sverige

Välkommen till Apné Sverige

Apné Sverige är en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung sedan december 2019. I november 2022 har de bytt namn från Apnéföreningen i Stockholm till Apné Sverige.

Läs mer om föreningen på deras hemsida.