Styrelse

Ordförande

Uppdraget är vakant

Vice Ordförande

Mirja Holm

Skicka e-post

Kassör

Christina Bermudez

Skicka e-post

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie Styrelseledamot

Monika Hermanson

Skicka e-post

Anna-Liza Lindqvist

Skicka e-post

Bo Johansson

Skicka e-post

Anita Svensson

Skicka e-post

Ulf Bergqvist

Skicka e-post

Ersättare i Styrelsen

Inger Nilsson

Skicka e-post

Gunn Davidsson

Skicka e-post