Styrelse

Ordförande

Uppdraget är vakant

Vice Ordförande

Uppdraget är vakant

Kassör

Christina Bermudez

Skicka e-post

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie Styrelseledamot

Monika Hermanson

Skicka e-post

Anna-Liza Lindqvist

Skicka e-post

Bo Johansson

Skicka e-post

Ulf Bergqvist

Skicka e-post

Katarina Andersson

Gunn Davidsson

Skicka e-post

Ersättare i Styrelsen

Uppdraget är vakant