Styrelse

Ordförande

Anna-Liza Lindqvist

Skicka e-post

0733763522

Vice ordförande

Uppdraget är vakant

Kassör

Christina Bermudez

Skicka e-post

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie styrelseledamot

Gunn Davidsson

Skicka e-post

Karin Anita Helen Bengtsson

Skicka e-post

Christer Ericson

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Bo Johansson

Skicka e-post

Ulf Bergqvist

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Rolf Nielsen

Skicka e-post

Margareta Näslund

Revisor ersättare

Håkan Ervegård

Skicka e-post

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Monika Hermanson

Skicka e-post

Göran Andersson

Skicka e-post

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant