Om oss

Om Oss

Målbeskrivning

Hjärt- och Lungsjukas förening i Varberg har till målsättning att arbeta för de hjärt-, kärl- och lungsjukas intressen genom kärnverksamheterna - opinionsbildning, livsstils-förändring och trygghet-stöd-gemenskap.

Föreningen skall utifrån sina förutsättningar:

  • Informera om hjärt-, kärl- och lungsjukas levnadsvillkor.
  • Skapa opinion kring och aktivt arbeta för hjärt-, kärl- och lungsjukas rättigheter.
  • Arbeta med aktiviteterna inom Hjärt & Lungskolan.
  • Informera om lokalföreningens, länsföreningens och Riksförbundets verksamhet.
  • Rekrytera medlemmar och erbjuda dessa ett aktivt och meningsfullt medlemskap.