Styrelse

Ordförande

Karl Fredrik Klinker

Skicka e-post

0706641044

Vice Ordförande

Bo Birgersson

Skicka e-post

Kassör

Bo Birgersson

Skicka e-post

Sekreterare

Harry Jörgen Lundgren

Ordinarie Styrelseledamot

Barbro Troedsson

Kerstin Kristoffersson

Skicka e-post

Anita Åkesson

Ersättare i Styrelsen

Gunilla Nilsson

Skicka e-post