Om oss

Om oss

 

Har du förslag till föreningen? Framför dessa till styrelsen.

Föreningens kansli.

Stationsgatan 2, 312 30 LAHOLM, tfn: 0430-26673
tid: 10.00 -12.00, Månd.-Fred.
Karta till föreningslokalen, kanslie

Medlemsavgift.

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2020 skall vara 200 kr per medlem.

Tidningsnotiser.

Föreningsaktiviteter står införda i LT på tidningens andra sida. Detta är gratis för föreningen. Tyvärr kan vi inte få samma förmånliga villkor i HP. Att få aktiviteterna införda i HP skulle bli alldeles för dyrt, varför vi tvingas avstå.

Deltagare olyckfallsförsäkring K 66104.

Försäkringsbrev Organisationsförsäkring.

Vid skada ring Folksam tel. 0771-96 09 60 eller föreningens kassör tel. 070-877 91 25

Förtydligande: Vår olycksfallsförsäkring gäller för alla deltagare till och från samt under aktiviteten, medlem såväl som icke medlem, under förutsättning att vi står för aktiviteten.