Kungsbacka

Ordföranden har ordet ………

Den metrologiska sommaren är här, men den riktigt goda värmen har bara gästspelat än så länge.
Det börjar bli torrt i skog och markoch det dröjer säkert inte länge innan vi har ett bevatningsförbud. Det var budskapet vi fick blobid0.pngav kommunens representanter från vatten och avloppnär drygt 20 medlemmar träffades på Bräckanen solig majdag för
vårens sista medlemsaktivitet.
Vi fick en intressant genomgång hur kommunen hanterarvatten och avlopp. Varje dygn året om förbrukar invånarnai kommunen 130 liter. Genomsnittet i Danmark är 100 literper dygn och invånare. Här finns det potential att hushålla med våra ändliga resurser.
Höstens program är i stort sett klart och jag hoppas att det skall tilltala dig.I höst hoppas jag att vi får många deltagare till våra aktiviteter och på våra medlemsmöten och så har vi tre spännande resor och förhoppningsvis har vi en överraskning i början av september. Vi börjar redan den 24 augusti medatt resa till den intressanta Sotenkanalen.
Tyvärr fortsätter trenden med färre deltagare på våra aktiviteter. Bowlingen har under våren gått på sparlåga och det gäller några fler aktiviteter. Däremot har vi kommit igång med torsdagspromenaderna och där hoppas jag att fler sluter upp.Glädjande är att våra medlemsmöten drar fler medlemmar och det tolkar jag som att vi kan lämna effekterna av pandemin bakom oss och nu vågar våra medlemmar träffas igen.
Mitt mantra sedan tidigare gäller fortfarande. Vi behöver fler medlemmar,både aktiva deltagare och ledare. Detta är en utmaning för styrelsen.Medlemstalet i föreningen minskar tyvärr fortfarande och nu är vi nere på drygt300 medlemmar. Medlemsrekryteringen är en prioriterad uppgift som vi tarpå största allvar.
Jag hoppas att vi ses på någon av höstens aktiviteter, möten och resor.

Hälsningar Lars-Erik BerG

                           Bilderna på omslaget är minnet över Beda Hallberg.
LInje ny kopiera.jpg

Nyheter