Styrelse

Ordförande

Margaretha Edman

Skicka e-post

0723049949

Vice Ordförande

Marianne Gedda

Skicka e-post

Kassör

Jan-Bertil Karlsson

Skicka e-post

Sekreterare

Lisbeth Agnåker

Skicka e-post

Ordinarie Styrelseledamot

Rigmor Bengtsson

Skicka e-post

Jan-Bertil Karlsson

Skicka e-post

Ingela Walldén

Skicka e-post

Lisbeth Agnåker

Skicka e-post

Marianne Gedda

Skicka e-post

Lena Öwrin

Skicka e-post

Ersättare i Styrelsen

Uppdraget är vakant