Om oss

Om oss !

 

Om oss i Föreningen

Vi är en lokalförening inom Riksförbundet HjärtLung med över 300 medlemmar.  Vår målsättning är att skapa aktiviteter som passar alla och att finnas till när någon drabbats av sjukdom samt att bidraga med att skapa ett fortsatt bra liv med bra livskvalitet

  • Är en patientorganisation.
  • Vi tar vid där sjukvården slutar.

Riksförbundet HjärtLungs verksamhet vilar på tre kärnområde.

För att skapa Opinion och aktivt arbeta för de hjärt-och lungsjukas rättigheter kan vi som förening arbeta lokalt med insändare i lokaltidningen och uppvakta lokala politiker.

I begreppet Livsstilsförändringar

Ingår våra motionsgrupper, samtalsgrupper, kostcirklar, stresshantering och föreläsningar Som föreningen anordnar.

Trygghet-Stöd-Gemenskap

Här ingår HjärtLungräddning (HLR) verksamheten, föreningens medlemsmöten och andra aktiviteter så som resor fester, genom att varva regelbundet återkommande aktiviteter med nya inslag sprida ut engagemanget samt samtidigt attrahera nya medlemmar har man kommit en bra bit på väg.

                     

EGENVÅRDSOMBUD LUNGOR       
Harriet Stenberg, tfn: 0346-153 44
mobil: 0709-60 09 82,                                              e-post: harriet.stenberg@gmail.co

 

                                           

  EGENVÅRDSOMBUD HJÄRTA/KÄRL 

   Vakant           
   HLR- instrukför 
   Gunvor Byström Tfn: 070-4678751

KONTAKTPERSON

Margaretha Edman mobil: 072-3049949,                             epost: margaretha_edman@hotmail.com

Deltagare olycksfallsförsäkring K 66104

Försäkringsbrev Organisationsförsäkring.

Vid skada ring Folksam tel. 0771-96 09 60 eller föreningens kassör tel. 070-877 91 25

Förtydligande: Vår olycksfallsförsäkring gäller för alla deltagare till och från samt under aktiviteten, medlem såväl som icke medlem, under förutsättning att vi står för aktiviteten.