Gotlands län

Stöd Hjärt- och Lungsjukas Minnesfond på Gotland

Bankgiro 5204-8626

Fondens ändamål är att verka för förbättrad vård för Hjärt- och Lungsjuka på Gotland, såväl förebyggande som eftervård.

Tack för din gåva!

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.

Nyheter