Haninge-Tyresö

Riksförbundet HjärtLung Haninge-Tyresö

Vi är en ideell lokalförening inom Riksförbundet HjärtLung som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar ska kunna leva ett bra, rikt och friskare liv. Under senast åren har vi haft olika utmaningar för att hålla igång aktiviteter. Vid ett extra årsmöte i juni togs ett första beslut om nedläggning av föreningen. Det slutliga beslutet tas på årsmöte i februari 2024.

Bakgrund

Föreningen i Haninge-Tyresö har kämpat under flera år att driva sin verksamhet. Men med ett minskat intresse och svårigheter att hitta personer som vill driva styrelsen och aktiviteter så blev det för svårt.

En viktig punkt på dagordningen för poströstningen är ett förslag om att besluta om en nedläggning av föreningen. För att detta ska kunna fullföljas behövs sedan ett ordinarie årsmöte i februari 2024, för ett andra beslut av upplösningen av föreningen.

Om föreningen läggs ned flyttas du som är kvarvarande medlem över till närliggande förening i Stockholms län där vi hoppas att du vill stanna och uppskatta verksamheten där.

Vald interimstyrelse 2023-2024

Tre representanter från styrelsen i länsföreningen:

Christina ”Kicki” Fjellström, ordförande. Telefon: 070-713 08 80, info@stockholmslan.hjart-lung.se

Karin Skoglund, kassör

Anders Gustafson, ledamot.