Haninge-Tyresö

Riksförbundet HjärtLung Haninge-Tyresö

Vi är en ideell lokalförening inom Riksförbundet HjärtLung. Under de senaste åren har vi haft olika utmaningar för att hålla igång aktiviteter. Vid ett extra årsmöte i juni 2023 togs ett första beslut om nedläggning av föreningen. Det slutliga beslutet tas på årsmöte 2024.

Årsmötet 2024 hålls via poströstning

En kallelse har postats ut till alla medlemmar i Haninge-Tyresö-föreningen om ett årsmöte via poströstning. I utskicket finns en röstsedel och ett svarskuvert som ska vara länsföreningen tillhanda senast den 11 mars 2024.

På dagordningen finns ett förslag om nedläggning, ett andra beslut som krävs för en upplösning av föreningen. Två tredjedels majoritet behövs för att ta beslutet av röstberättigade medlemmar. Ingen medlem har kontaktat föreningen om att driva föreningen vidare varför det inte finns något sådant förslag. 

Bakgrund

Föreningen i Haninge-Tyresö har kämpat under flera år att driva sin verksamhet. Men med ett minskat intresse och svårigheter att hitta personer som vill driva styrelsen och aktiviteter så blev det för svårt.

En viktig punkt på dagordningen för poströstningen är ett förslag om att besluta om en nedläggning av föreningen. För att detta ska kunna fullföljas behövs sedan ett ordinarie årsmöte i februari 2024, för ett andra beslut av upplösningen av föreningen.

Om föreningen läggs ned flyttas du som är kvarvarande medlem över till närliggande förening i Stockholms län där vi hoppas att du vill stanna och uppskatta verksamheten där. Det är sedan valfritt att byta förening vilket görs genom att gå in på Min sida eller att kontakta riksförbundet.

Vald interimstyrelse 2023-2024

Tre representanter från styrelsen i länsföreningen:

Christina ”Kicki” Fjellström, ordförande. Telefon: 070-713 08 80, info@stockholmslan.hjart-lung.se

Karin Skoglund, kassör

Anders Gustafson, ledamot.