Medicinsk Yoga

Medicinsk yoga

START Vårterminen 2024 den 19 januariHöstterminen 2024 den 23/8 

  • Plats:    Ringstorpsgården, Stora salen
  • Tid:       Fredagar kl: 10.00 - 11.00

 Kostnad 300:-/termin 12 ggr

 Ledare Annette Hansson

Anmälan görs här

Vad är Medicinsk Yoga? 

Jo det är en terapeutisk yogaform, ett självläkningsverktyg där man utgår från sin egna kropp och sina behov, alltid utifrån sig själv.

Många av de medicinska yogaformerna är forskningsbaserade och klasserna byggs på beprövade metoder

Andningstekniker, lugna yogapositioner, avslappningsövningar och meditation utövas ofta inom medicinsk yoga och mycket fokus ligger på att yogan ska kunna anpassas efter varje persons unika behov.

Genom mjuka enkla rörelser, djupavslappning och meditation sätter Yogan igång kroppens självläkande system. Den medvetna andningen går som en röd tråd genom hela yogapasset, och övningarna anpassas efter din förmåga just för stunden. 

De flesta övningarna går att göra både på yogamatta och på stol. 

Övningarna är långsamma och inkännande, utan krav eller prestation.

I MLVs klasser fokuserar vi på att andas samtidigt som vi rör på oss.

Vi blandar de olika yogaformerna såsom mediyoga, yin, hatha, qigong, kundalini m.m för att få ut det bästa från oss själva

Alla pass är så intensiva som man själv gör dem till men man måste lyssna på sin kropp och sig själv för att inte lägga för höga krav på sig själv."

Här kom en bra förklaring 

Passen är 45 min långa så alla hinner in och landa och vi hinner lämna i lugn och ro innan nästa förening ska in.

Ska bli kul att få leda er i MLV filosofi och yogaanda. 

Väl mött

Annette.