Om oss

Om Riksförbundet HjärtLung Tranås

 

  

Föreningen Riksförbundet HjärtLung Tranås bildades 1973. Föreningens syfte och målsättning är att vara ett gemenskapsfrämjande stöd och hjälp för människor som drabbats av hjärt- och kärlbesvär, och att sprida information om dessa sjukdomar. Föreningen arbetar också med förebyggande verksamhet som bl a Hjärt- och lungräddning.

                                                 

Föreningen har fn ca 135 medlemmar och hälsar alla som är intresserade av hjärt- och lungfrågor välkomna till föreningsgemenskap.

Föreningens verksamhet omfattas av månadsmöten en gång i månaden vår- och höstterminer, som regel torsdagar kl.17.00-19.00, med olika teman och medverkande. Tisdagsträffar med varierat programinnehåll hålls tre-fyra gånger vår- och hötterminer på tisdagsförmiddagar kl.10.00-11.30. Det är servering vid samtliga samlingar och lotterier på månadsmötena. Månadsmötena hålls i Bergasalen på Berget och Tisdagsträffarna är i FSTs lokaler då inget annat annonseras.

Föreningen ordnar också endagsresor med ett trevligt reseinnehåll.

Kontakt med Riksförbundet HjärtLung Tranås är:

Harald Peterson, 070-6994610.

Föreningens Bankgiro: 5366-1724.  Swish: 123 434 21 27.

E-post: info@tranas.hjart-lung.se