Enköping

Välkomna till Riksförbundet HjärtLung Enköping!

Vi är en ideell lokalförening inom Riksförbundet HjärtLung som verkar i Enköping och Bålsta. Vi arbetar, bland annat, för att Du som hjärt/kärl/lungsjuk och anhörig ska få hjälp och stöd att bättre klara vardagen och uppnå en bättre livskvalitet.

Om föreningen

Vi i HjärtLung Enköping anordnar gemensama aktiviteter anpassade för hjärt-, kärl- och/eller lungsjuka. Vi erbjuder möten, utbildningar, cirklar, resor och olika motionsaktiviteter . Som medlem möts man på den nivån man själv är på, vissa orkar mer, andra mindre, men alla är hjärtligt välkomna! Många medlemmar tycker att det sociala är lika viktigt för hälsan som motion och kost och det lägger även vi stor vikt på. 

Vi sprider också information, om föreningen och om våra vanligaste hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

Nästa medlemsbrev med datum och inbjudningar till sommarens aktiviteter skickas ut i maj, men tills dess så kommer här vår grundplanering för årets aktiviteter:
Maj - västerledsdagen 21/5 (Mer info under Aktiviteter)
Juni - Sommarro
Juli - resa med Eckerölinjen
Augusti - boule och picknick i Klosterparken med möjlighet att grilla
September - Trädgårdsdagen
I augusti/september startar också våra motionsgrupper upp. Där medlemmar kan delta på:
Vattengymnastik
Gruppgymnastik på magasinet
Gymträning på magasinet
HjärtLung gymnastik med lugn träning och samkväm
Vill du delta kontakta någon ur styrelsen!
Vi är alltid öppna för medlemmarnas önskemål. Bland annat ser vi över möjligheten att starta upp en vattengymnastikgrupp på kvällstid och eventuellt en anhöriggrupp till hösten.