Lungor

Illustration: Maria Wall
Riksförbundet HjärtLung arbetar med att stödja personer med lungsjukdom. I vårt tiopunktsprogram listar vi tio viktiga mål för KOL-vården.
I vänstermenyn kan du ta del av fakta om en rad olika lungsjukdomar.
I föreningarna runt om landet ordnas aktiviteter som möten, studiecirklar och motionsgymnastik som är anpassad för lungsjuka. Social samvaro, utflykter och andra aktiviteter är basen för föreningarnas verksamhet och uppskattas mycket. Föreläsningar, kostcirklar är exempel på aktiviteter i lokalföreningarna
Ta kontakt med en förening nära dig. Uppe till höger på den här sidan kan du hitta våra föreningar.
 

Bra länkar att läsa vidare på:

Svensk Lungmedicinsk förening

En liten film om KOL

Om att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.Träffa professor Kjell Larsson, HjärtLungs ordförande Inger Ros och två personer som lever med KOL.

Tidning om KOL:

En tidning om KOL, framtagen av Riksförbundet HjärtLung och Luftvägsregistret med stöd av SKL. Klicka på tidningen och läs pdf. Tidningen KOL går också att beställa från info@hjart-lung.se

  

Utskriftsvänlig version

En rapport om KOL

"En rapport om KOL- den bortglömda folksjukdomen" är fylld med fakta och information om sjukdomen. Den lämpar sig väl att ha som uppslagsbok och faktabank.

Rapporten kan läsas här

Lugna Lungor

Riksförbundet arbetat intensivt för att lyfta fram sjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Mellan 400 000 till 700 000 personer kan ha KOL. Nyligen avslutades det treåriga projektet Lugna Lungor finansierat av Arvsfonden. Avsikten har varit att förbättra information, öka engagemang och erbjuda aktiviteter som speciellt riktar sig till lungsjuka personer. Läs mer om projektet.

 

Kvalitetsregister Luftvägsregistret

Det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret för patienter med KOL och astma består av RiksKOL och NAR, Nationella astmaregistret. Registrets syfte är att förbättra kvaliteten i KOL- och astmavården så att patienterna får rätt behandling och får rätt uppföljning och kan ta större kontroll över sin vård. För vårdgivarna är registren tänkt att fungera som en check-lista för att ge rätt vård.

Artikel i Status om Luftvägsregistren

Luftvägsregistret

Luftvägsregistrets årsrapport 2012

Kort film om lungor

Lungfilm. Svensk berättarröst.

Lungfilm.Turkisk berättarröst.

Lungfilm Arabisk berättarröst

Lungfilm. Engelsk berättarröst.