Tillsammans är vi starka

Riksförbundet HjärtLung informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att personer med hjärtsjukdom och lungsjukdom och deras närstående ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

En central verksamhet är förbundets motions- och livsstilsaktiviteter för våra cirka 40 000 medlemmar i föreningarna över hela landet. 

Läs mer om vad vi gör