Ljuset På – Slutseminarium

Sändningen från slutseminariet om vår kampanj Ljuset på - om de dolda folksjukdomarna KOL, hjärtsvikt och förmaksflimmer. Från Kungliga Myntkabinettet i Stockholm tisdagen den 14 februari 2017.

Medverkande av bland andra förbundsordförande Inger Ros och folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Paneldebatt med politiker från socialutskottet.