Rädda liv med hjärt-lungräddning

Om någon startar hjärt-lungräddning genom bröstkompressioner och inblåsningar kan en person hållas vid liv i upp till 20 minuter. Genom 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet.

Till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret  rapporterades det in totalt 8 182 oväntade hjärtstopp på och utanför sjukhus 2015.

Totalt rapporterades 5 550 oväntade hjärtstopp utanför sjukhus där HLR påbörjats av en bystander eller av ambulanspersonal, överlevnaden till 30 dagar var 11% – 586 personer. 

 • Cirka två tredjedelar av alla hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet
 • Överlevnaden efter hjärtstopp har successivt ökat från 4-5 procent till 11 procent år 2015. 
 • Andelen patienter som fått HLR före ambulansens ankomst år 1992 var 33 %. Bland samtliga hjärtstopp som bevittnats av en bystander erhåller idag 74 % HLR före ambulansens ankomst, mycket tack vare den omfattande hjärt-lungräddningsutbildningen i landet.  
 • Andelen av alla livräddaringripanden som utförs av lekmän har successivt ökat från 65 % år 1992 till 83 % år 2014

 

Fakta ur Svenska hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport 2015

Bakom varje överlevare finns oftast en snabb och aktiv hjärt-lungräddningsinsats. 

Det finns stora möjligheter till överlevnad från oväntat hjärtstopp om larm, behandling med HLR och hjärtstartare sätts in de första minuterna efter att cirkulationen upphört

Om du kan hjärt-lungräddning och startar HLR inom de första minuterna har personen stora möjligheter att återgå till ett normalt liv.

Hjärnan är mest känslig för syrebrist och redan efter 4-5 minuter får hjärnan allvarliga skador.

Vuxen-HLR med god kvalitet

– Tryck mitt på bröstet.
– Takt minst 100/minut, ej mer än 120/minut.
– Kompressionsdjup är minst 5 cm, ej mer än 6 cm.
– Släpp upp helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten.
– Blås in tills bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta 1 sekund.
– 30 bröstkompressioner följs av 2 inblåsningar, 30:2.
– Minimera avbrott i bröstkompressioner för att utföra inblåsningar.
– HLR ska utföras på hårt underlag.
– HLR ska fortsätta med så få avbrott som möjligt. (Källa: HLR-rådet)

Film om HLR:

Kurs i hjärt-lungräddning och hantering av hjärtstartare

Riksförbundet HjärtLungs föreningar erbjuder utbildningar i hela landet. De senaste fem åren har HjärtLung utbildat 17 700 personer i vuxen-HLR med hjärtstartare.

Vad ska man tänka på?

 • Som lekman ska man fortsätta med hjärt- lungräddning tills professionell hjälp anländer eller så länge man orkar.
 • Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man absolut använda den, även om man inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för användaren vad denne ska göra.
 • Det värsta man kan göra är att inte göra något alls.

Hjärt-lungräddning är en viktig del i våra föreningars verksamhet

 • Kunskap i hjärt-lungräddning räddar liv
 • Det ger trygghet att kunna hjärt-lungräddning
 • Det är en livsavgörande, värdefull kunskap man för ut
 • Flertalet förtroendevalda finner stor mening i att utbilda i HLR
 • Vi utbildar främst våra egna medlemmar och deras anhöriga men även allmänhet, föreningar/företag, skolor med flera.

Ansvarig för utbildningsprogrammet är Svenska rådet för HLR, som är en nationell, ideell organisation med representanter från sjukvården, skolan, Röda Korset, Riksförbundet HjärtLung och andra frivilligorganisationer.

Alla lära sig rädda liv tar en timme

Att gå en livräddarkurs tar drygt en timme. Lika viktig som självklart är att dina närmaste deltar. Det skapar trygghet i familjen och kan vara avgörande om olyckan är framme. Alla instruktörer är utbildade enligt den modell som Svenska rådet för HLR har arbetat fram. Gå gärna en repetitionsutbildning emellanåt. Det är bästa sättet att hålla kunskaperna vid liv.

HjärtLungs förening på orten har utbildade instruktörer i HLR och anordnar utbildningar. Läs mer om vår hjärt-lungräddning i vår folder:

Läs mer på Svenska rådet för hjärt-lungräddning
Läs riktlinjerna från HLR-rådet för bröstkompressioner

Årets Hjärt-Lungräddare

Tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige delar Riksförbundet HjärtLung varje år ut priset Årets hjärt-lungräddare till någon som genom HLR räddat livet på en annan människa.

Sveriges hjärtstartarregister

Sveriges hjärtstartarregister är ett nationellt register med mål att samla alla hjärtstartare som skulle kunna vara tillgängliga för allmänheten i en akutsituation och göra dem synliga. Registreringen är frivillig och kostnadsfri.

SIS Standard - Hjärtsäker zon, SS 28000-2015

I september 2015 släppte SIS (Swedish Standards Institute) sin nya standard ”Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården, Generella krav och rekommendationer”.

Standarden finns gratis att hämta på SIS hemsida.
Använd gärna länken:
http://www.sis.se/sok/?q=SS 280000:2015
För att kunna läsa/ladda ner standarden måste du först registrera dig som kund.