Sollefteå

Referat från KOL dagen

Den 21 november var det årets KOL-dag.
Föreningen HjärtLung Sollefteå bjöd in till öppet hus på Hullsta Gård.

Läs hela referatet i sin helhet här >>