Ordförande

Iris Uvenfors

0760755478

Vice ordförande

Rolf Petersson

Skicka e-post

Kassör

Ann-Sofie Falck

Skicka e-post

Sekreterare

Anita Johansson

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Anita Johansson

Skicka e-post

Ingela Högberg

Skicka e-post

Hjördis Unger

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Lena Hermansson

Anita Viktor

Rolf Petersson

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Jerry Pettersson

Skicka e-post

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Uppdraget är vakant

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant