Styrelse

Ordförande

Anders Nordkvist

Skicka e-post

0706637961

Vice Ordförande

Bertil Lundgren

Skicka e-post

Kassör

Sten Andersson

Skicka e-post

0702737279

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie Styrelseledamot

Uppdraget är vakant

Ersättare i Styrelsen

Lisbeth Wallman

Skicka e-post