Föreningens tillkomst

Länsföreningen HjärtLung Västerbotten.

1943 bildades Västerbottens Norra Konvalecentförening = Föreningen HjärtLung Skellefteå samt Konvalecentföreningen ”Bången” = Föreningen HjärtLung Lycksele och Lövsta föreningen = Föreningen HjärtLung Umeå. De som bildade dessa föreningar var alla före detta Hällnäs-patienter, alltså TBC-sjuka.

Centralföreningen - Centralorganisationen

Inom de tre föreningarna insåg man att om en täckning av hela länet skulle kunna ske måste en länsförening bildas. Även Patientföreningen vid Hällnäs Sanatorium hörde till Centralföreningen. Länsföreningen skulle fungera som samordnare för konvalecent- och patientföreningarna, men också direkt ansluta egna medlemmar från de orter där ingen lokalförening fanns. För att få bra kontakter mellan medlemmar och förening inrättades lokalombud. Länsföreningen skulle vara en paraplyorganisation för länets konvalecentföreningar och bedriva socialpolitisk påverkan i olika forum och hålla kontakt med landsting, förbund och representantskap. Anslutning skedde till De Lungsjukas riksförbund. Centralföreningen hjälpte enskilda medlemmar tex i fråga om olika framställningar till sociala myndigheter. Varje år distribuerades och såldes lotter i RHL-lotteriet. Till centralföreningens uppgifter hörde försäljning av tidskriften Status. År 1961 gjordes en sammanslagning med de hjärtsjuka. I och med detta ändrades också föreningarnas namn till Hjärt- och Lungsjukas förening. Centralföreningen blev då Centralorganisationen (CO) och senare blev namnet Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Västerbotten.

Från och med 2020 heter alla lokalföreningar: Föreningen HjärtLung + ortsnamnet och länsföreningens namn är: Länsföreningen HjärtLung Västerbotten. Alla tillhör Riksförbundet HjärtLung.

I Länsföreningen ingår 11 lokalföreningar: Lycksele, Umeå, Skellefteå, Vindeln, Robertsfors, Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Norsjö/Malå, Jörn och Storuman/Sorsele. Länsföreningen har knappt 3000 medlemmar.