Historik

Historik

Jag har inte hittat så mycket dokumenterat av det som gäller enbart Länsföreningen, eller som den beskrivs i gamla dokument  "Centralorganisationen", men i dokument från Lövsta förenings (Umeå) 25 års jubileum år 1968 finns det att läsa om Centralorganisationens skapande. KONVALESCENTFÖRENINGEN LÖVSTA. UMEÅ bildades 1943.
Ni som har tillgång till gamla dokument får gärna höra av er till mig,Erik Wiklund.

Ni hittar en länk här: Lövsta 25 år  (Umeå)

Även Skellefteå har hittat dokument: FÖRENINGENS TILLKOMST OCH VERKSAMHET ÅREN 1943—1984. Det finns även lite att läsa på Umeås Historiksida.

MVH webmaster