Om oss

Om oss

Välkommen att kontakta oss!

Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Västerbotten

Ulla Frank
Sven Duvas väg 5
921 32 LYCKSELE
Tel 070-5640331

Länsförening har som uppgift att stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet utom rena medlemsaktiviteter och vara delaktiga i bildandet av nya lokalföreningar. Länsföreningen ska också samverka med andra organisationer och samhällsorgan. En mycket viktig uppgift är att arbeta för god vård på olika vårdenheter, en god rehabilitering och eftervård.