Verksamheter

Verksamheter

GENOM ATT BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING FÅR DU MÖJLIGHET ATT

 

-delta i HJÄRT- OCH LUNGSKOLANS AKTIVITETER

-delta i olika cirklar och AKTIVITETER

-delta i medlemsmöten, fester och resor

-erhålla tidningen Status som utkommer med 8 nummer per år

-känna social gemenskap

 

HJÄRT- OCH LUNGSKOLAN INNEHÅLLER FÖLJANDE AKTIVITETER:

Föreläsningar

Hjärt- och Lungräddning med hjärtstartare

Kostcirklar

Motionsgymnastik

Vattengymnastik

Hjärtsviktsgymnastik

Promenader/Stavgång

Rökavvänjning

Stresshantering

ÖVRIGA AKTIVITETER:

Bowling

Boule

Qigong

KOL-cirkel (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom