Ukulele i Vindeln

Ukulele i Vindeln

Föreningens ansvarige för HLR-utbildning, Erik Wiklund, som också är ansvarig på länsnivå, har varit i Vindeln och pratat om vikten att lära sig Hjärt-Lung räddning

Se filmat under fliken "Filmat". På mötet där underhöll 

 

Storsävarträsk Ukulele orkester, här framför dom sin signaturlåt, den måste ni bara få ta del av