Strokarna

Strokarna
skänker sina intäkter till Norrländsk Hjärt-Kärl forskning

Vid hjärt-och Lungsjukas årsmöte 2010 berättade musikgruppen Strokarna att dom skänker alla sina intäkter till Norrländsk Hjärt-kärl forskning. Det blir alltså forskningen vid Umeå universitet som får dom pengarna.
Ett fint initiativ av Strokarna, som alla varit stroke/hjärtpatienter och som vid ett flertal tillfällen underhållit oss på våra sammankomster 
Se även i Fotoalbum