Perusionisten Lena

Perfusionisten Lena Lindholm

Den 14 okt. i riktigt höstrusk presenterades den andra föreläsaren, Perfusionisten Lena Lindholm. Moderator här var Sverker Olofsson. Även den föreläsningen filmades 
Se även denna film under fliken "Filmat"
Sverker Olofsson
Lena Lindholm