KOL screening

Lungfunktionstest

I samband med världs KOL-dagen anordnade föreningen en gratis Lungfunktionstest för att söka efter personer som kan ligga i risksonen för KOL. Undersökningen som gjordes i samarbete med personal från bl.a. Lungkliniken lockade ca hundra personer som hade sökt sig till stadsbiblioteket där vi höll till. Det stora intresset gjorde dessvärre att ungefär hälften av dom besökande fick vända hem utan att fått testa sig. Intresset visar också på att det finns mer att göra på området. Det är ju så att våra Hälsocentraler bör erbjuda sina patienter i riskgruppen detta test, många visste inte ens att den möjligheten finns. Här liksom vid screening vid andra tillfällen visar att ung. 10 % behöver hänvisat till vården för vidare undersökning. Detta visar att det finns en stor grupp som har KOL utan att veta om det.
Vi har för avsikt att göra om denna screening vid senare tillfälle.