Gåva 200,000 till..

200,000 till KOL-forskning 2010

I veckan hade Umeå hjärt- och Lungsjukas förening i Umeå medlemsmöte. Då överlämnades en summa på 200.000:- till Hjärt- och Lungfonden vid Umeå Universitet att användas vid forskning på Kol (kronisk obstruktiv lungsjukdom) Professor Thomas
Sandström och leg. dietisten Nighai Farooqi båda NUS tog emot donationen. Professor Sandström höll ett anförande om kol där det framgick att den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige är kol och att 6 % av befolkningen har kol. Den främsta orsaken till kol (90 %) är rökning. Vid kol drabbas inte bara lungorna utan hela kroppens funktioner berörs. Åtgärder vid svår kol är givetvis rökstopp - träning - läkemedel och i svåra fall syrgastillförsel. Efter den intressanta föreläsningen följde givetvis flera frågor. Dietisten Nighai Farooqi berättade om näringsfrågor vid kol och vidare om kolforskning spec. inriktad mot kvinnor. Kvällen avslutades som vanligt med trevlig gemenskap och och en kopp kaffe.