Datakurs för nyböjare

Datakurs för nyböjare

Hösten 2014 beslutade vi oss för att prova med att, i samarbete med ABF, köra en datakurs för nybörjare. Anmälningarna som strömmade in översteg med råge drömgränsen att få en kurs fylld. Det blev till att boka mera lokaler och boka lärare och lokaler för minst tre grupper till.
Vi har hållit till både i ABF:s lokal på Ersboda och dels i lokal Linnéan i HSO huset.
Glädjande har också varit att höra att de medverkande också uppskattat fikarasternas allmänna diskussioner och möjligheten att träffa övriga medlemmar.
Under januari kör vi igång igen med resten av de intresserade

Väl mött / Erik W