Umeå Notiser

Umeå Notiser

Sture Olsson, tf ordförande i Umeåföreningen och professor Bertil Forsberg

Sture Olsson tf ordförande i HjärtLung föreningen Umeå överlämnar blommor till professor Bertil Forsberg, institutionen för yrkes- och miljömedicin.

Professor Bertil Forsberg talade på HjärtLung Föreningens medlemsmöte om luft och miljö 171107.

Bertil talade på ett informativt sätt och gjorde en väldigt fin presentation av den forskning som gjorts samt om luften på olika ställen i Umeå. De medlemmar som var närvarande upplevde att detta var ett av föreningens bästa medlemsmöten.