Kansliet

Kanslist: Ann-Charlotte Nilsson, tel: 090-70 66 14
Besöksadress: Mariehemsvägen 7N, Umeå
Postadress: 
HjärtLung Föreningen Umeå
Mariehemsvägen 7N, Umeå 
906 54 UmeåHemsida
: http://www.hjart-lung.se/riksforbundet/vasterbotten/umea/

Fax
090-70 66 26
Postgiro: 6 45 41-6

För Karta till Kansliet: