Om oss

Om oss

 

Vår Lokalförening har funnits sedan år 1943.

Då den först bildades fick den namnet KONVALESCENTFÖRNINGEN LÖVSTA. UMEÅ
De har nu gått en del år och föreningen har bytt namn.
På länkarna till vänster kan under fliken Historik se berättat från föreningens olika jubileum. Där har bl.a. Florence Persson nedtecknat lite historik.
Florence Persson var föreningens ordförande 1964-1965.