En glad Nyhet

Sture Olsson invald i förbundsstyrelsen

Vi grattulerar Sture (vår ordförande) 
som nu är invald som ledamot i HJärt Lung föreningens styrelse på riksnivå.